Awareness Campaign over mentale gezondheid

Uit onderzoek gedaan door het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) blijkt dat mentale problemen veel voorkomen onder studenten, terwijl het niet geaccepteerd is om hulp te zoeken of om er zelfs maar over te praten. Stress, depressie, eetstoornissen en slaapproblemen behoren hier ook toe. De afgelopen jaren is de Groninger studentengemeenschap opgeschud door studenten die zelfmoord hebben gepleegd. Pas geleden is in het Verenigd Koninkrijk een grootschalige awareness campaign gelanceerd over mentale gezondheidsproblemen, stigma’s en discriminatie. De “It’s ok not to feel ok” campagne was voornamelijk gericht op jongeren en dit heeft ons geïnspireerd. Daarom hebben wij het College gevraagd of het mogelijk is om ook zo’n awareness campaign op de RUG te houden voor mentale problemen. Het College was hier erg positief over en samen met het Student Service Centre zullen we werken aan een campagne die aandacht zal richten op mentale gezondheidsproblemen onder de studenten. Studenten zullen zich ervan bewust worden dat het oké is om je niet oké te voelen en om anderen om hulp te vragen. Ook zullen de beschikbare services die de RUG nu al biedt zo gepromoot worden.