Academic Writing Centre

In deze notitie doen we het voorstel om een Academic Writing Centre (AWC) op te zetten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Studenten kunnen bij het AWC terecht voor individuele coachgesprekken om hun academische schrijfvaardigheid te verbeteren. Ook kan het AWC workshops organiseren rondom veelvoorkomende vragen over academisch schrijven, zoals: hoe schrijf je een goede introductie of hoe gebruik je online databases? Het doel van het AWC is om studenten te begeleiden in het schrijfproces, zodat ze betere schrijvers worden. De schrijfcoaches zullen ingaan op vragen over onder andere structuur, argumentatie en taalgebruik, maar zullen geen redactioneel werk verrichten zoals het controleren van spelling. Wel zal het AWC een online component hebben, waar informatie over bijvoorbeeld het gebruik van bronnen te vinden zal zijn. Alle studenten van de RUG kunnen terecht bij het AWC en zowel de individuele coaching als de workshops moeten voor studenten gratis zijn. Voor deze notitie hebben we nauw samengewerkt met Prof. Dr. Kees de Glopper, Prof. Dr. Carel Jansen en met het Talencentrum.