Versterken en terugkoppelen onderwijsevaluaties

Notitie, Januari 2018

Onderwijsevaluaties zijn nog té vaak een monoloog. Studenten laten evaluaties vaak links liggen omdat ze niet horen wat er met hun feedback gebeurt. Dat blijkt zowel uit onze eigen waarneming als de conclusies van de Evaluatiecommissie Prestatiebekostiging Hoger Onderwijs. Het gevolg hiervan is dat de evaluaties een onvolledig beeld geven van de kwaliteit van het onderwijs.

Door het gemotiveerd terugkoppelen van vakevaluaties en het onderwijs op meer verschillende manieren te evalueren, zullen studenten sneller zien dat hun feedback serieus wordt genomen. Dat komt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs ten goede, maar ook de bereidheid van studenten om deel te nemen aan het gesprek over kwaliteit.