Transparant besturen

Openheid, transparantie en inspraak zijn drie kernwaarden van de RUG. Lijst Calimero zet zich binnen deze waarden onder andere in voor openheid vanuit het CvB, het belang van medezeggenschap en openheid rondom Branch Campus Yantai.

Het belang van medezeggenschap en participatie

Het vertegenwoordigen van de belangen van de 30.000 studenten aan de RUG staat voor Lijst Calimero altijd op de eerste plaats. Om ervoor te zorgen dat Lijst Calimero gedurende het hele jaar zichtbaar en benaderbaar is, worden er denktanks, zichtbaarheidsacties en andere activiteiten georganiseerd. Op deze manier kunnen wij gedurende het hele jaar met input van studenten aan de slag gaan en zo deze studenten het beste vertegenwoordigen.

Openheid rondom Yantai

Rondom de plannen omtrent openen van de Branch Campus Yantai, is Lijst Calimero van mening dat de RUG transparant moet handelen en de kwaliteit van het onderwijs in Groningen behouden moet worden. Daarnaast is het van belang dat er voldoende draagvlak is voor de plannen, zowel onder de docenten als onder de studenten.

Helderheid over de besteding van onderwijsgelden

Bij transparant besturen hoort ook transparantie over de financiƫn. Lijst Calimero vindt dat studenten moeten weten waar hun collegegeld aan besteedt wordt door de RUG, en hoe universitaire middelen verdeeld worden over faculteiten en diensten.

Openheid over beslissingen

Lijst Calimero vindt dat het College van Bestuur zo eerlijk en duidelijk mogelijk moet communiceren over genomen beslissingen. In het bijzonder als het gaat om ingrijpende zaken, zoals het openen van nieuwe locaties in Friesland en Yantai, ziet Lijst Calimero erop toe dat het belang van de student en de kwaliteit van het onderwijs nooit in geding zal zijn.