Geld basisbeurs wordt eindelijk geïnvesteerd in meer docenten

door | apr 20, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

In 2015 is de studiefinanciering afgeschaft met de belofte dat het hiermee bespaarde geld vanaf 2018 wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het is helaas nog onzeker of de toekomstige minister dit ook zal doen, maar gelukkig hebben wij vandaag al wel afspraken kunnen maken met het College van Bestuur over de investering van deze middelen voor de begroting van volgend jaar.

Vandaag is er in de Universiteitsraad gesproken over de meerjarenbegroting 2018-2021. Onderdeel van de discussie hierover was het verdelen van het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs. Het College van Bestuur heeft ons vandaag toegezegd dat dit geld hoe dan ook zal worden geïnvesteerd. Dit betekent dat er komend jaar 4,76 miljoen extra zal worden geïnvesteerd in het onderwijs aan de RUG.

Lijst Calimero heeft benadrukt dat het heel belangrijk is dat deze 4,76 miljoen wordt geïnvesteerd waar het voor studenten het hardst nodig is. Al jarenlang pleiten we voor het aannemen van meer docenten om het onderwijs kleinschaliger te maken en ervoor te zorgen dat er meer aandacht is voor de individuele student. Het college heeft vandaag toegezegd dit ook heel belangrijk te vinden en het volledige bedrag te investeren in het inzetten van meer docenten op de faculteiten, hier zijn we heel erg blij mee!

Het investeren van deze middelen moet uiteindelijk wel het gewenste effect hebben. Het is belangrijk dat we kunnen controleren dat het geld dat wij niet meer krijgen via de basisbeurs wel écht ten goede komt van de kwaliteit van ons onderwijs! We hebben met het CvB afgesproken dat er een goede manier zal worden gezocht om dit te kunnen controleren en bij te kunnen sturen als dit nodig is. Wij zullen hier als studenten constant bij betrokken worden. Dit was voor ons een belangrijke voorwaarde om in te kunnen stemmen met de meerjarenbegroting. Wij zijn trots dat we op onze universiteit goede afspraken hebben kunnen maken over het verdelen van deze middelen en heel blij dat ons geld ook eindelijk zal worden geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.