Waarom Lijst Calimero deze verkiezingen de enige keuze is

door | mei 1, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Uiteindelijk willen we allemaal afstuderen met een diploma dat echt iets waard is! Daarom streeft Lijst Calimero al sinds 2005 naar het beste onderwijs op onze universiteit. Onze visie klinkt misschien idealistisch, en dat zijn we ook. Als student moet je naar college kunnen gaan en kunnen studeren zonder je druk te maken over de waarde van je diploma of de kwaliteit van studiefaciliteiten. Daar staat Lijst Calimero voor!

Studenten komen in de kern naar Groningen om te studeren. Als studentenpartij zetten wij ons daarom vooral in voor de kwaliteit van het onderwijs. Goed onderwijs betekent volgens Lijst Calimero dat studenten goed voorbereid zijn op hun toekomst, dat de student in het onderwijs centraal staat en dat we studeren in een gezonde studieomgeving.

De student centraal
De afgelopen jaren hebben we bewezen dat we veel bereiken door ons kritisch en constructief op te stellen. We hebben een duidelijke visie op onderwijs en komen op voor de belangen van álle studenten. Beleidsstukken van het College van Bestuur lezen wij met in ons achterhoofd altijd de vraag: draagt dit bij aan de waarde van ons diploma? De initiatieven die we indienen schrijven we ook vanuit deze visie. We gaan hierover in gesprek met de mensen die binnen de universiteit verantwoordelijk zijn voor het onderwijsbeleid. Zo kunnen we het beleid zo direct mogelijk beïnvloeden. Beleid maak je op de universiteit namelijk samen, zoals het ook geschreven in de wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Medezeggenschap is een middel om het onderwijs sterker te maken en mag zeker geen doel op zich zijn, iets wat de nieuwe partij DAG duidelijk niet begrepen heeft.

Een kritische blik voor álle studenten
In de Universiteitsraad stellen we ons als het nodig is kritisch op. Dat heeft onder andere gezorgd voor instemmingsrecht op de plannen voor de branch campus in Yantai (UGY). Dit middel kunnen we nu inzetten om de kwaliteit van het onderwijs aan onze universiteit te waarborgen in de toekomst. Het College van Bestuur is nu genoodzaakt de hele medezeggenschap te betrekken bij de plannen, ons serieus te nemen en stappen te maken om de kwaliteit van het onderwijs aan onze universiteit te kunnen garanderen. Bij grote plannen als de branch campus in Yantai is dat uiteindelijk in het belang van iedereen. Lijst Calimero kijkt, in tegenstelling tot de andere studentenpartijen, verder dan alleen haar eigen belangen. Het gaat ons principieel om de uitkomst voor studenten en niet om het verkrijgen van populariteit.

Op het niveau van de Universiteitsraad gaat het om het sturen van, en meedenken over, zaken die belangrijk zijn voor de hele universiteit, en niet over problemen die kenmerkend zijn voor een enkele faculteit. Dat is waarom een partij als DAG geen geschikte toevoeging is aan de Universiteitsraad. Ontstaan tijdens een symposium voor filosofiestudenten en met een onevenredig aantal kandidaten vanuit de faculteit Letteren staat DAG voor facultaire problemen die niet op de agenda van de Universiteitsraad thuishoren. Faculteiten hebben daar immers de faculteitsraden en opleidingscommissies voor. Met de verdere decentralisering van onze universiteit zijn deze raden steeds belangrijker. Daarom schreven wij dit jaar een notitie over de versterking van opleidingscommissies.

Geen woorden maar daden
Met onze duidelijke onderwijsvisie spelen we in op de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dit vraagt soms om het meedenken of kritisch zijn op grote lijnen en op andere momenten om het aanpakken van kleine, praktische problemen waar veel studenten tegenaan lopen. Lijst Calimero bemoeide zich bijvoorbeeld actief met het schrijven van het strategisch plan, waarin de universiteit zijn doelen voor de komende vijf jaar bepaalt. Bovendien hechten we veel waarde aan ons instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, waarmee we belangrijke invloed kunnen uitoefenen op het onderwijsbeleid. Lijst Calimero is dé partij die zich mengt in discussies op grote lijnen, waar de SOG nauwelijks de moeite neemt zich te verdiepen in deze materie. Afgelopen maand hebben we bijvoorbeeld met het College van Bestuur kunnen afspreken dat er volgend jaar €4,76 miljoen extra wordt geïnvesteerd in het aannemen van nieuwe docenten, zodat het geld dat is bezuinigd met het afschaffen van de basisbeurs eindelijk kan worden geïnvesteerd in het onderwijs.

Lijst Calimero zet zich al twaalf jaar succesvol in voor datgene waar alle studenten baat bij hebben, namelijk een waardevol diploma. Dit zullen wij in de toekomst blijven doen. Wij durven ons kritisch op te stellen als het nodig is en steken onze kop niet in het zand als er moeilijke thema’s worden besproken.  Het is belangrijk dat de stem van de student gehoord wordt op onze universiteit en uiteindelijk draait het voor ons als studenten vooral om de kwaliteit van het onderwijs dat wij volgen. Op het gebied van onderwijskwaliteit doet Lijst Calimero geen concessies. Jouw diploma, jouw toekomst, onze prioriteit!