Het stof is neergedaald: onze woordvoering over Yantai

door | feb 22, 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Dankuwel voorzitter.

Jammer. Dat was het woord dat bij de fractie van Lijst Calimero overheerste in de eerste maand van dit jaar. Jammer dat wij nee moeten zeggen. Jammer dat wij tegen moesten zijn. Jammer, maar wij konden niet anders.

Lijst Calimero is namelijk geen tegenstander van branch campussen, of China. Wij zien geen fundamentele bezwaren. Maar dat betekent niet dat wij automatisch voorstander zijn van elk plan dat aan ons gepresenteerd wordt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als raadsleden uitermate serieus, en zetten alleen onze handtekening onder goede plannen. En die waren er niet. Niet omdat Yantai een slecht idee was, of omdat er geen kansen lagen.

Integendeel: Wij zagen mogelijkheden voor het opdoen van internationale ervaringen en het doen van onderzoek in een ander land. Maar dat gaat niet door, omdat dit project op zoveel punten slecht geregeld was dat wij niet met een goed geweten instemming konden geven aan dit plan. Het rapport van de Yantaicommissie, wier bevindingen door alle fracties van deze raad onderschreven zijn, is dan ook onverbiddelijk.

Ik hoef dat rapport hier niet voor iedereen te herhalen, maar dat er op zulke cruciale punten steken zijn blijven liggen is schokkend. Een gebrekkige begroting, onderschatting van inzet, geen plan voor recruiting,  geen kwantitatieve voordelen. Wij konden niet instemmen met deze plannen die uitgingen van steun vanuit de opleidingen die er niet was, wij hadden er geen vertrouwen in dat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd kon worden. Wij zijn blij dat deze raad de universiteit heeft behoed van deze kolossale fout.

Jammer was ook om te zien hoe in een groot academisch instituut wordt omgegaan met tegenspraak en kritiek. Terwijl mijn fractie niks anders heeft gedaan dan haar verantwoordelijkheid te nemen: Wij stemmen in met goede plannen, stemmen tegen slechte plannen. Niets simpeler dan dat. Dat er na 3 jaar voorbereiding, aanpassingen en werkgroepen echter nog steeds een slecht plan op tafel lag werpt wel de volgende vraag op: Hoe heeft dit proces zo kunnen lopen? Tegen welke prijs moesten we de universiteit zo verdelen? Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Wij zouden een onafhankelijke evaluatie zeker ondersteunen.

Dankuwel.