15 jan 2019 | Nieuws

Lijst Calimero heeft in de universiteitsraad van december de volgende suggestie gedaan aan het College van Bestuur: wil het CvB vervroegd de marketinguitgaven verminderen, of deze uitgaven omzetten van marketing voor het aantrekken van studenten, naar marketing voor het aantrekken van extra staf? Hier hadden wij de volgende redenen voor:

De student-staf ratio is een punt van aandacht voor de Rijksuniversiteit. Één van de redenen dat er vorig jaar 5 miljoen extra beschikbaar is gesteld aan de faculteiten om extra staf aan te nemen. Nu is dit voor een aantal faculteiten een lastige opgave. Naast het feit dat er geld nodig was om meer staf aan te nemen, blijkt het ook lastig om voldoende gekwalificeerd personeel (bereid) te vinden naar Groningen te komen. Het College reageerde echter negatief op ons verzoek. Ze gaven aan dat zij het niet verstandig achtten om zonder beleid de marketinguitgaven te wijzigen, dan wel aan een ander doel toe te wijzen. Hoewel we het belang van het doordenken van uitgaven en het maken van beleid voor wijzigingen natuurlijk zeker onderschrijven, vonden wij dit toch jammer.

Op 1 oktober 2018 stonden er namelijk 31.115 studenten ingeschreven, waarvan 7.081 (oftewel 21,7%) internationale studenten. Dit percentage is de afgelopen jaren ieder jaar gestegen. De RUG heeft de ambitie uitgesproken dat in 2025 30% van haar studenten internationaal is. Dit zou overeenkomen met ongeveer 10.000 studenten. Bij een gelijkblijvend aantal Nederlandse studenten betekent dit echter dat de RUG moet groeien naar 34.334 studenten om het gewenste percentage te bereiken. Dat roept de vraag op: Is het aantrekken van zoveel studenten wel bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat je aanbiedt en het onderzoek dat gegenereerd wordt?

Gezien de de groei van het aantal studenten is het duidelijk dat deze op dit moment in botsing is met wat de stad en universiteit aankan. In de stad zijn er vergaande problemen met huisvesting, waardoor er veel bijgebouwd moet worden. Ook de universiteit heeft te kampen met groeistuipen. Onregelmatige roosters, een tekort aan collegezalen, tentamens in de avonduren en in de weekenden, allemaal nadelen die kleven aan de snelle groei van de universiteit. Daarnaast is het stellen van het absolute cijfer van die 30% voor de RUG als geheel geen magische grens, waarbij de RUG een internationale universiteit is als dit eenmaal is bereikt. Bepaalde opleidingen hebben veel gemakkelijker een internationaal karakter dan andere opleidingen die sterker geworteld zijn in de nederlandse taal en cultuur, of gericht zijn op de nederlandse arbeidsmarkt.

Een oplossing waar mee begonnen zou moeten worden, is dat de universiteit haar uitgaven aan marketing kritisch onder de loep legt. In 2014 wees de universiteit centraal 31K toe aan het bureau voor internationale marketing, en 75K voor algemene marketing. Dit bedrag is in 2015 opgehoogd naar 248K aan international marketing en 272K algemene marketing. Waar dit bedrag aan is toegevoegd, en hoeveel de universiteit dus totaal uitgeeft aan marketing, is in openbare stukken niet terug te vinden. Wat er echter ook aan wordt uitgegeven, het is zeker doeltreffend. Zo doeltreffend dat wij ons opnieuw moeten beraden over de vraag in hoeverre het wenselijk is om zo hard te groeien. Een gesprek dat Lijst Calimero graag aangaat, zowel tijdens de kaderstelling, als in de discussies die we op de RUG zullen voeren in aanloop naar het nieuwe strategisch plan. Voor Lijst Calimero is het duidelijk: verlaag het marketingbudget voor het aantrekken van studenten, of zet het budget op een andere manier in om meer docenten aan te trekken. Dat is in deze situatie de beste manier om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek, en leven, te waarborgen.