Onderwijs, Yantai en het Studentenleven

door | apr 19, 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Vandaag werden er grote stappen gezet in de universiteitsraad op gebieden die erg belangrijk voor ons zijn. De belangrijkste drie lichten we hier voor jou uit:

Extra geld voor beter onderwijs

Allereerst geweldig nieuws! In de bespreking van de financiële kaderstelling voor aankomend jaar heeft het College van Bestuur het voorstel van de universiteitsraad geaccepteerd om 5 miljoen euro te gaan investeren in het verlagen van de werkdruk en het aanpakken van de student/staf ratio. Dit geld is beschikbaar voor de faculteiten, die een plan moeten gaan opstellen waarin ze uitleggen hoe het geld ten goede zal komen van werkdrukvermindering. Dit geld komt vanaf 2019 vrij en wij hebben goede hoop dat dit ook in de toekomst structureel besteed kan worden. Dit najaar gaan we hierover in gesprek met het College. Al eerder gaf het college aan dat er structureel 2,5 miljoen extra naar de faculteiten zou gaan om daarmee meer docenten te kunnen aannemen. Dit betekent dat er vandaag in totaal 7,5 miljoen extra is vrijgemaakt voor kleinschalig en beter onderwijs. In ieder geval volgend jaar, maar hopelijk ook structureel de komende jaren. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee en trots op!

Afgelopen december hebben we met onze vuist op tafel geslagen en geëist dat er meer geld naar de faculteiten moest gaan in plaats van centrale projecten. Die confrontatie heeft uiteindelijk geleid tot deze extra gelden voor beter onderwijs. We zijn erg blij dat we nu de vruchten hebben kunnen plukken van die aanpak. Dit is met afstand onze grootste prestatie dit jaar en we zijn ook erg blij dat studenten hiermee beter onderwijs en een waardevoller diploma zullen krijgen. Onze opvolgers zullen zich er met jouw stem hard voor maken dat dit geld ook daadwerkelijk structureel wordt geïnvesteerd.  

Yantai

Dat Lijst Calimero tegen de huidige plannen voor Yantai is, was zelfs in Maleisië te lezen. Maar vandaag spraken we over de afwikkeling van dit project. Een project van deze omvang zet je niet van de ene op de andere dag stop. Uit gesprekken die met China zijn gevoerd kwam naar voren dat de Chinese overheid nog open staat voor andere vormen van samenwerking zoals dual degree programs, maar wel met de harde eis dat de mogelijkheid blijft bestaan om in de toekomst toch naar een branch campus toe te werken.

Hoewel het onmogelijk is om in de toekomst te kijken, accepteert Lijst Calimero deze eis van China niet. Voor onze universiteit is het nu belangrijk om een nieuwe weg in te slaan, dat wil zeggen met een ander internationaliseringsbeleid. Dit nieuwe internationaliseringsbeleid moet bottom-up zijn zijn en zich focussen op wat goed is voor onze onderzoekers en studenten, want de aanpak tot dusver was te top-down. In deze nieuwe strategie zou het niet passen om toch als einddoel een branch-campus te hebben, waardoor dit voorstel niet op onze zegen kon rekenen. Dit hebben wij laten weten in de raadsvergadering, waar de meningen over het voorstel verdeeld waren. Het College zal dit meenemen bij het opstellen van hun nieuwe internationaliseringsbeleid.

Studentenleven

Regeling Profileringsfonds
Kaderstellingen en branch-campussen: belangrijke zaken waar de universiteitsraad over beslist, maar wij snappen dat het voor veel studenten niet aan hun dagelijks leven raakt. Iets anders waar wij vandaag voor zijn opgekomen is de eigen identiteit van studentenorganisaties, waar veel studenten lid van zijn.

Het College heeft namelijk een wijziging in het Profileringsfonds voorgesteld die het mogelijk maakt om de bestuursbeurzen van bestuurders op te schorten als hun vereniging in strijd handelt met de regels uit de Gedragscode, zoals eerder dit jaar bij Vindicat gebeurde. Wij zijn het niet eens met deze beweging om het profileringsfonds als machtsmiddel te kunnen gebruiken tegen verenigingen, zoals wij ook al in november betoogden.

In het kort: het profileringsfonds is er ter compensatie voor de studievertraging die bestuurders oplopen doordat zij zich inzetten voor hun vereniging. Het College van Bestuur gebruikt deze regeling nu om in te grijpen als er ophef ontstaat over een vereniging. Deze vorm van normatief handelen tegenover studentenverenigingen schaadt de vrijheid van verenigingen om hun eigen identiteit te behouden. We zien nu al dat besturen van verschillende studentenorganisaties – niet alleen de gezelligheidsverenigingen, maar ook sommige studieverenigingen – die niks met de incidenten te maken hebben, uit angst voor een boete ingrijpen in hun vereniging. Dit is een slechte beweging. Het studentenleven moet bruisend en veelzijdig blijven en dat kan het beste als het College van Bestuur zich niet op deze manier bemoeit met verenigingen.

Aangezien de studentenpartijen in de universiteitsraad instemmingsrecht hebben op het profileringsfonds, was een meerderheid van de 12 studentleden nodig om het voorstel door te laten gaan. Aangezien wij uitspraken niet in te stemmen met het de voorgestelde wijzigingen en DAG ons daarin steunde, leek het op een verwerping te komen. De SOG pleitte onder voorbehoud voor aanname van het voorstel, maar gezien de overwegende nee-stem is besloten om het punt te verplaatsen naar de vergadering van volgende maand, op 31 mei. In de tussentijd zullen we met het College om tafel gaan om tot overeenstemming te komen.

Studentenpsychologen
Een belangrijk thema waar we dit jaar hard aan hebben gewerkt is het mentale welzijn van studenten. De Well-being Week, momenteel in de laatste dag van de pilot, is een groot succes geworden. Wij hebben hard meegewerkt aan het realiseren van deze campagne, waarin het Studenten Service Centrum (SSC) in gratis workshops haar aanbod zien aan studenten. Er blijkt een grote behoefte te zijn onder studenten om informatie en hulp te krijgen bij vraagstukken over stress en mentale gezondheid. Wat ons betreft is een dergelijke campagne een goed beginpunt om dit thema en de faciliteiten van de RUG op dit gebied onder de aandacht te brengen.

Echter, dit is slechts een beginpunt. Laten we daar duidelijk over zijn. Want de hulpverlening vanuit het SSC is goed, maar niet toereikend. Lange wachttijden om überhaupt een intakegesprek met een studentenpsycholoog  te krijgen, oplopend tot een volledig studieblok. Een schande, vinden wij. Gelukkig erkent het College dit ook, toen wij vroegen naar hun plannen voor de verdere aanpak van mentale gezondheidsproblematiek onder studenten. Zij hebben toegezegd de capaciteit van het SSC uit te willen breiden, waardoor in de toekomst meer studenten sneller terecht kunnen bij een psycholoog.

Als je meer wilt weten over hoe wij over deze onderwerpen denken, lees dan de gelinkte artikelen. Nog steeds vragen? Neem dan contact op met onze fractieleden. Je vindt hun gegevens op lijstcalimero.nl/fractie.