Food for Thought

door | feb 15, 2019 | Explainer, Nieuws | 0 Reacties

In januari regende het klachten: de catering van de RUG komt zijn afspraken niet na en doelen worden niet gehaald. De Ukrant publiceert hierover en deelt zelfs een petitie om de prijs van de soep te doen dalen. Lijst Calimero is dit zeker niet ontgaan. Aan het eind van het jaar loopt het contract van Beijk af en zal er worden gekeken naar de toekomst van de catering. Wat moet de RUG doen en hoe zouden wij ons moeten opstellen? Om erachter te komen wat er speelt, lanceert Lijst Calimero zijn eigen klantentevredenheidsonderzoek. Op foodfindings.nl kun je onze vragenlijst invullen.

Waarom is Beijk ooit aangenomen als cateraar? Daarvoor moeten wij terug naar 2016, het jaar waarin de eerste plannen werden gemaakt om de catering van de RUG te verbeteren. Uit de uitkomsten van twee klantentevredenheidsonderzoeken en van de NSE bleek namelijk dat het toenmalige aanbod onvoldoende aansloot bij de behoefte van studenten en medewerkers. Het idee ontstond om de catering uit te besteden aan een marktpartij omdat deze beter zou zijn inspelen op het gebied van variatie, vernieuwing, gezonde voeding, duurzaamheid, gemak en beleving. Daarnaast zou de “kostenbeleving” (het is niemand echt duidelijk wat dit inhoudt)  en flexibiliteit toenemen in het beheer van een marktpartij, zo was het idee.

Na veel onderzoek en een aanbesteding kwam cateraar Beijk als beste uit de bus. De Universiteitsraad besloot om in te stemmen, mits er regelmatige klantteveredenheisonderzoeken werden uitgevoerd, alle personeelsleden in dienst konden treden bij Beijk, en er een rekening werd gehouden met de ondersteuning van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Bovendien moest Beijk in het eerste jaar een klanttevredenheid behalen van minstens een 6,5.

Dit alles bij elkaar zorgde ervoor dat Beijk in 2018 van start is gegaan met Chef Serveert. Binnen het eerste half jaar bleek al dat er problemen waren met de doelstelling van de  klanttevredenheid. De Ukrant publiceerde een artikel waaruit bleek dat studenten vonden dat de prijs kwaliteitsverhouding onvoldoende was, er te weinig variatie was, te weinig keuzemogelijkheden voor vegetarische en veganistische gerechten en tot slot dat er te weinig voorraden zijn aan het einde van de dag. Dit resulteerde in een storm van kritiek, Beijk scoorde op de facebookpagina een 1.3 en een blik vandaag de dag toont nog geen verandering.

In reactie hierop stelden zowel de RUG als Beijk voor om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, nog voor het begin van de zomervakantie. Dit was op 27 juni 2018. Tot nu toe is er echter weinig concreets gebeurd met de uitkomsten hiervan, terwijl nieuwe klachten al de kop op steken.  Ook de Ukrant heeft hier weer opnieuw aandacht voor.

De opeenstapeling van klachten moet serieus genomen worden.Het College van Bestuur zou verantwoordelijkheid moeten nemen en zijn controlerende functie moeten uitvoeren. Ga in gesprek met de Universiteitsraad en de betrokken partijen! Lijst Calimero ziet namelijk nog een heel aantal verbeterpunten voor de cateraar. Zo zijn de prijzen te hoog, de openingstijden te beperkt, en is het aanbod niet divers genoeg om aan de vraag te voldoen. Om Beijk daarnaast alvast een idee te geven waar de schoen wringt, zet Lijst Calimero een klanttevredenheidsonderzoek uit via foodfindings.nl.

Er moeten serieuze verbeteringen worden gemaakt voor dit jaar, anders ziet Lijst Calimero geen redenen om de tweejarige proefperiode van Chef Serveert na december nog te verlengen.

De externe cateraar heeft nooit zijn doelen kunnen bereiken en is op geen enkel vlak een verbetering gebleken ten opzichte van de oorspronkelijke dienst van de RUG. Is er dan helemaal niets veranderd? Nee, op het gebied van duurzaamheid zijn er grote stappen gemaakt door het gebruik van onder andere fairtrade producten.  Is daar een externe cateraar voor nodig? Niet per se. Het is voor ons onvoldoende reden om vast te houden aan een plan dat keer op keer de woede van studenten op zijn hals haalt.