Democratische studentenvertegenwoordiging in sollicitatiecommissies

door | feb 20, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Een faculteitsbestuurder heeft veel verantwoordelijkheden, waaronder tegenover studenten. Het is daarom belangrijk dat studentenbelangen besproken worden tijdens het sollicitatiegesprek van een faculteitsbestuurder. Het beste waarborg je zoiets door een student plaats te laten nemen in de sollicitatiecommissie, iets wat sinds twee jaar mogelijk is. Op voordracht van het faculteitsbestuur mag een student onderdeel zijn van de sollicitatiecommissie voor faculteitsbestuurders.

Echter, wanneer een faculteitsbestuur zelf een student voor de sollicitatiecommissie naar voren schuift, is dit een beetje als de slager die zijn eigen vlees wil keuren. Kan er gegarandeerd worden dat onafhankelijk en kritisch studentenbelangen worden verdedigd? 

Faculteitsbesturen zijn niet verkozen en zouden daarom niet volledig hun eigen sollicitatiecommissie moeten creëren. Lijst Calimero heeft recent voorgesteld om de student in de sollicitatiecommissie voor faculteitsbestuurders op voordracht van de faculteitsraad te kiezen, i.p.v. het faculteitsbestuur. Faculteitsraden zijn wél verkozen. Ze zijn de democratische backbone van de RUG, ze representeren jou direct! 

Ons voorstel verkreeg brede steun: onze collega’s in de Universiteitsraad van Democratische Academie Groningen (DAG) steunden ons voorstel, net als de faculteitsraad van de Faculty of Economics & Business (FEB) en de faculteitsraadspartijen Letteren Vooruit, DAG Arts en de studentenfractie van de O&O-raad van het UMCG. 

Het College van Bestuur vond ons voorstel een stap te ver, o.a. omdat er geen juridische verplichting hiertoe was. Het heeft wel toegezegd het huidige systeem in de nabije toekomst te willen evalueren. Onze opvolgers kaarten dit graag wederom aan. Daarnaast was een argument tegen dat ‘het huidige systeem geen problemen oplevert’. Wij vragen ons af of iets een probleem moet zijn voordat er verbetering plaats kan vinden. Er is altijd ruimte voor optimalisatie. 

Voor het democratische en transparante proces is het belangrijk om de stem van de verkozen vertegenwoordiging van de 35.000 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen luid en duidelijk te horen. Power to the people.