Centrale Studieloopbaanadviseur

Waar kun je terecht met vragen over vakken volgen aan een andere faculteit, het combineren van studies of het combineren van studeren en een bestuursjaar? Inderdaad, nergens! Lijst Calimero heeft daarom het voorstel ingediend om studieloopbaanadviseurs aan te stellen aan onze universiteit.

De arbeidsmarkt is constant in beweging en er ligt een steeds grotere nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden. Studenten worden geacht zich extra te ontwikkelen. Dit kan binnen de onderwijsprogramma’s door een tweede studie te doen, extra vakken te volgen, een minor te doen aan een universiteit in Nederland of in het buitenland of door deel te nemen aan het Honours Program. Studenten kunnen zich ook extra-curriculair ontwikkelen bijvoorbeeld als bestuurder van een studentenorganisatie, door zich actief in te zetten in commissies of door een eigen onderneming te beginnen. Er zijn dus tal van mogelijkheden om je te ontwikkelen naast het volgen van het reguliere studieprogramma. Om informatie in te winnen over het maken van de juiste studiekeuzes gaan studenten naar de studieadviseur. Studieadviseurs zijn echter gefocust op studieprogramma’s en altijd verbonden aan een specifieke faculteit of studierichting.

Lijst Calimero stelt daarom voor de functie van een studieloopbaanadviseur te introduceren op onze instelling. Een studieloopbaanadviseur moet verstand hebben van programma-overstijgende mogelijkheden voor studenten. Het gaat hierbij dan vooral om minoren, het parallel volgen van verschillende bachelors of masters, bestuurswerk, ondernemerschap, excellentietrajecten en interdisciplinaire projecten.

Lijst Calimero vindt dat de student centraal moet staan in het onderwijs en zichzelf zo goed mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Ongeacht de ambities van de student, moet iedere student na het behalen van een RUG diploma vol vertrouwen kijken naar de toekomst. Om hiervoor te zorgen is goede ondersteuning zeer belangrijk, zeker binnen het huidige studieklimaat. De toegenomen studiedruk en keuzestress brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, de universiteit moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Daarom doen wij nu dit voorstel. Jouw diploma, jouw toekomst, onze prioriteit.