Wat betekent het nieuwe kabinet voor jouw onderwijs?

door | okt 12, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Lijst Calimero zat met smart te wachten op het nieuwe regeerakkoord, om te ontdekken wat de coalitie in petto heeft voor de universiteiten en in het bijzonder voor Groningen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen die VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie gaan treffen.

Financiën

Er wordt veel met geld geschoven, maar onder de streep komt er nauwelijks geld bij voor het hoger onderwijs. Naast extra geld voor technische universiteiten, bevatten de financiën dan ook weinig verrassingen.

De studievoorschotmiddelen zijn in de onderhandelingen overeind gebleven. Dit betekent dat het geld dat alle studenten hebben ingeleverd bij de invoering van het leenstelsel, ook daadwerkelijk terugkomt in het onderwijs. Daarmee komt dit alle studenten ten goede. Over het uitgeven van dit geld worden komend jaar nieuwe afspraken gemaakt: de zogeheten kwaliteitsafspraken. Over de precieze vorm hiervan wordt nog gesproken, maar het uitgangspunt is dat de kwaliteit van het onderwijs hierbij voorop moet staan. Dit in tegenstelling tot de eerdere prestatieafspraken.

De basisbeurs keert niet terug, maar nieuwe eerstejaars studenten krijgen wel een financiële meevaller: in het eerste jaar hoeven zij maar de helft van het collegegeld te betalen. Studenten die de Academische opleiding leraar basisonderwijs volgen, betalen zelfs de eerste twee jaar maar half collegegeld. Dit om meer studenten te verleiden het hoger onderwijs in te gaan. Maar juich niet te vroeg, want dit cadeautje wordt door studenten zelf betaald: de rente op de studielening gaat de komende jaren vermoedelijk stijgen, waarmee je na je studie het verschil in collegegeld alsnog dubbel en dwars terugbetaalt.

Internationalisering

De internationalisering van het onderwijs krijgt meer aandacht van het nieuwe kabinet. Het wil zowel Nederlandse studenten meer kansen geven in het het buitenland te gaan studeren, als het onderwijs hier aantrekkelijk maken voor buitenlandse studenten.

Daarbij moet het onderwijs in Nederland ook altijd toegankelijk blijven voor Nederlandse studenten. Er komt daarom scherper toezicht op Engelstalige opleidingen. Een studie mag alleen in het Engels worden aangeboden als deze voertaal toegevoegde waarde heeft, de kwaliteit van de opleiding op orde is en er voldoende vergelijkbare opleidingen in het Nederlands beschikbaar zijn.

Selectie

Selectie aan de poort wordt aan banden gelegd. Hierbij wordt zowel naar bachelor- als masteropleidingen gekeken. Allereerst wordt de regels voor een numerus fixus voor bacheloropleidingen strenger. Als een opleiding een fixus wil instellen, zal ze nóg beter moeten onderbouwen dat de capaciteit te kort schiet. De minister kan bij een slechte onderbouwing straks de opleiding een numerus fixus weigeren.

Daarnaast wordt er gesleuteld aan de masterselectie. De manier waarop geselecteerd wordt, moet eerlijker en transparanter worden. Bovendien moet iedere afgestudeerde bachelorstudent tenminste één master kunnen volgen binnen het eigen vakgebied. Dit nog in te vullen plan wordt momenteel verder uitgewerkt door de universiteiten, samen met studentenorganisaties als het ISO en het ministerie van Onderwijs.
 

Al met al zijn er veel mooie woorden gewijd aan het onderwijs, maar het is nog maar de vraag wat er precies van terecht gaat komen. Samen met het ISO blijven we de landelijke ontwikkelingen in de gaten houden en houden we jullie op de hoogte van de gevolgen voor onze universiteit.