Nog altijd veel vraagtekens over Yantai

door | nov 23, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Vandaag bespraken we in de universiteitsraad een nieuwe conceptversie van de aanvraag die de RUG bij het Ministerie van Onderwijs wil doen voor het openen van een branch campus in het Chinese Yantai. Hieronder lees je de woordvoering die wij hierover hebben gehouden in de raad.

Inleiding

Afgelopen vrijdag vond de 35e editie van de Van der Leeuwlezing plaats in de prachtige Martinikerk. David van Reybrouck sprak passievol over populisme in Europa en dekolonisatie van Indonesië en Congo. Terwijl ik zijn betoog beluisterde, sprong er bij mij één ding uit, wat mijn gedachten bracht naar onze universiteit en de aanvraag die hier voor ons ligt.

Vergelijkingen hebben er een handje van om mank te gaan, dus ik zal niet een parallel trekken tussen de voormalige kolonie en deze raad, maar er was zeker een thema dat naar voren bleef komen: Zeggenschap. Hoe schijninspraak leidt tot onvrede en slechte besluiten, en hoe belangrijk het is dat plannen draagvlak hebben.

Niemand kan ontkennen dat de aanvraag die nu voor ons ligt, stukken beter is dan het document dan in Augustus werd opgestuurd naar deze raad. De reden dat wij zometeen gaan discussiëren over een betere aanvraag is het verzet van de vorige fracties van de Personeelsfractie en Lijst Calimero. Ik wil dan ook de toenmalige leden van die fracties, in deze zaal of elders, bedanken voor hun moed. Ik hoop dat de tegenstanders van toen hen daar ook dankbaar voor zijn.

Dat gezegd hebbende, ga ik nu verder met het bespreken van deze conceptaanvraag.

Voordelen

In de nieuwe aanvraag zijn er meer voordelen voor studenten genoemd. We zijn blij dat de voordelen zich nu meer focussen op kansen die onderzoekers en studenten in China hebben, dan het positieve effect dat UGY mogelijk zal hebben op de RUG. De voordelen zijn naar onze mening echter nog steeds summier uitgewerkt, vaag en niet tastbaar. Veel van deze voordelen hebben bovendien slechts indirect te maken met de kwaliteit van het onderwijs, terwijl dit in het huidige plan juist de voornaamste reden is voor deze campus. Voor de gemiddelde RUG-student zal Yantai echter nog steeds geen bijdrage leveren aan de waarde van zijn of haar diploma.

Als we kijken naar de geschetste voordelen in de voorlopige aanvraag zijn veel hiervan maar op een beperkt aantal studenten van toepassing. Eén van de doelen, het vergroten van de mobiliteit en het aantal buitenlandervaringen van studenten, is op zichzelf een goed doel. Hoe Yantai hierin gaat bijdragen is echter minder goed uitgewerkt. Slechts een deel van de studenten in Groningen zal gebruik kunnen maken van dit voordeel, terwijl bij een verbetering van de verschillende uitwisselingsprogramma’s universiteitsbreed hetzelfde doel kan worden behaald. Ook betwijfelen wij zeer of dit een positieve invloed zal hebben op het International Classroom project. Hier is de bedoeling dat zoveel mogelijk culturen samen kunnen komen in het klaslokaal. Door alleen, of vooral op Azië te focussen gaat dit haar doel eigenlijk een beetje voorbij, aangezien het geven van onderwijs in een andere culturele context niet onmiddellijk leidt culturele uitwisseling.

Wat betreft employability zijn de doelen grotendeels gebaseerd op ongefundeerde aannames. Een eventuele stijging van de internationale reputatie is nog altijd indirect en onbewezen. Het is erg de vraag of dit ervoor zal zorgen dat RUG-studenten een betere positie op de mondiale arbeidsmarkt zullen krijgen. Ook is het erg onzeker of Nederlandse studenten inderdaad zo makkelijk tot de Chinese arbeidsmarkt kunnen betreden.

Kortom, voor Lijst Calimero zijn de voordelen voor studenten tot op dit moment weinig overtuigend. Het is onduidelijk of de doelen die genoemd zijn in de aanvraag daadwerkelijk tot een verbetering van de onderwijskwaliteit van RUG-studenten zal leiden.

Risico’s

De te verwachten voordelen laten dus te wensen over. Maar hoe zit het met de risico’s? Gezien de beperkte spreektijd houden we het bij de voornaamste knelpunten.

In de eerste plaats: De kwaliteit van het diploma. Feit blijft dat in Yantai dezelfde diploma’s worden uitgegeven als hier. Dat betekent dat we de waarde van dit diploma dubbel vergokken: In de eerste plaats moet de kwaliteit van het onderwijs hier niet achteruit gaan, maar tegelijk moet de kwaliteit van de opleiding daar ook op hetzelfde niveau zijn als hier.

En dat roept vragen op. Kunnen we op tijd goede docenten aannemen? Zijn de vacatures op tijd vervuld? Is de exitstrategie voldoende risicodekkend? Heeft het opzetten van de campus daadwerkelijk het gewenste effect op de rankings? Geeft de financiële onderbouwing genoeg perspectief? Dit zijn vragen waar we na aanleiding van deze discussie, en de documenten die voor ons liggen, in februari een oordeel over vellen.

Academische Vrijheid

Ook academische vrijheid is voor ons nog steeds een heikel punt. Ondanks dat de waarborgen voor academische vrijheid een stuk beter zijn uitgewerkt dan bij de vorige aanvraag, blijft het een probleem dat je een campus neerzet in een land waar je zelf de regels niet bepaalt. Uit recente nieuwsberichten blijkt dat er nog steeds een groot verschil is tussen formele academische vrijheid in de wet en in de praktijk. Denk hierbij aan de uitgevers Cambridge University Press en Springer, die onder druk van de Chinese overheid artikelen terugtrokken van hun website. En meer recentelijk het bericht in de Financial Times dat de Chinese overheid een stevigere vinger in de pap wil hebben bij joint ventures tussen lokale en buitenlandse universiteiten.

Ook met het huidige controlesysteem kunnen en zullen er zich problemen voordoen. Dit terwijl academische vrijheid een kernvoorwaarde is voor het onderwijs en onderzoek dat wij hier in Nederland hebben. Wij vragen ons ten zeerste af of in een land als China op enig moment in de nabije toekomst academische vrijheid volledig gegarandeerd kan worden.

Kortom, Lijst Calimero ziet weinig voordelen, substantiële risico’s, en academische vrijheid die op het spel word gezet. Wij blijven ons afvragen: waarom ook alweer?