Huisvestingsproblemen oplossen vraagt om meer dan woorden

door | nov 29, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Tijdens de universiteitsraadvergadering afgelopen donderdag bespraken we twee stukken over de huisvesting van internationale studenten. Eerder deze maand stuurden we nog een brandbrief aan de universiteit, de Gemeente Groningen en verhuurder SSH. Deze brief werd ondersteund door de Groninger Studentenbond en ESN Groningen. We drukten alle partijen op het hart om gezamenlijke oplossingen te vinden voor de huisvestingsproblematiek.

De voorgestelde maatregelen waren voor ons onvoldoende. Ze focusten vooral op het verbeteren van de informatievoorziening aan zowel studenten als SSH. De universiteit wil de eerder dit jaar gelanceerde website athomeingroningen.com verder verbeteren en betere, langjarige inschattingen van het aantal inschrijvingen aan SSH verstrekken, zodat SSH tijdig woonruimte voor deze studenten kan vinden.

Deze maatregelen raken echter niet aan het echte probleem: het beschikbaar maken van meer kamers. De RUG kijkt nu al naar tijdelijke opvang voor studenten die komende september in Groningen arriveren, samen met Hanzehogeschool en de Gemeente. Echter, er moeten nou juist structureel meer kamers komen voor internationale studenten.

Tijdens de universiteitsraad nodigde het College van Bestuur ons uit om samen te werken bij het verbeteren van de informatievoorziening. Daarnaast werden we gevraagd mee te denken bij de langetermijnplannen op het gebied van huisvesting. Bovendien blijft het College in gesprek met alle partijen in een zoektocht naar meer kamers.

De huisvestingsproblemen zijn niet van de ene op de andere dag opgelost. We nemen daarom de uitnodiging om samen te werken graag aan. Echter, deze samenwerking moet uiteindelijk wel meer kamers opleveren voor studenten. Niet alleen voor eerstejaars of uitwisselingsstudenten, maar voor álle internationale studenten.

We zijn dan ook blij dat de universiteit nu meer urgentie ziet in het verbeteren van de huisvesting van internationale studenten. Veel zaken zijn nu uit onze handen, maar zullen de universiteit op de voet volgen en samenwerken waar nodig. Maar al deze stappen moeten leiden tot meer beschikbare kamers voor studenten. Niet alleen voor eerstejaars of uitwisselingsstudenten, maar voor álle internationale studenten.

We blijven dit dossier nauwgezet volgen, maar waarderen de ideeën en oplossingen die door studenten zoals jij worden aangedragen. Heb je een goed idee over hoe dit probleem kan worden opgelost? Stuur je mailtje naar huisvesting@lijstcalimero.nl