€ 7,7 miljoen voor beter onderwijs

door | dec 21, 2017 | Explainer, Nieuws | 0 Reacties

Afgelopen jaar heeft de vorige fractie van Lijst Calimero een procesvoorstel ingediend over de besteding van de studievoorschotmiddelen vanaf 2018. Even een opfrisser: de studievoorschotmiddelen zijn gelden die zijn vrijgekomen met het afschaffen van de basisbeurs en die nu worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs.

Nu is 2018 een bijzonder overgangsjaar, waarin de studievoorschotten hoger zijn uitgevallen dan verwacht. Niet €6,8 miljoen maar €7,7 miljoen hebben we gekregen om te besteden. Aangezien het bedrag voor de faculteiten in april al was vastgelegd, heeft de RUG ervoor gekozen om de overige €2,9 miljoen aan te grijpen om eenmalig centraal te investeren in onderwijsvernieuwing. Ons voorstel afgelopen jaar was het opzetten van een commissie om kaders uit te werken voor de inzet en verantwoording van deze middelen.

Zo geschiedde en na twee maanden overleg lag er afgelopen donderdag een voorstel voor besteding van studievoorschotmiddelen op tafel in de universiteitsraad. We hebben besloten om te focussen op twee grote thema’s. De eerste is active learning and interdisciplinary project-based learning. Active learning betekent het wegstappen van een hiërarchische manier van lesgeven en juist de student een actievere rol in het onderwijs geven. Dit kan bijvoorbeeld door Perusall te gebruiken, een online tool waarin studenten kunnen commenten op lesmateriaal. Daarnaast wil de RUG drie interdisciplinaire minoren opzetten die toegankelijk zijn voor alle studenten. Wij zouden graag zien dat één van deze minoren de vorm gaat krijgen van de rhetorica minor. Lees ons voorstel hier.

Het tweede thema houdt personalized learning and personalized feedback in. Dit houdt in dat docenten digitaal feedback kunnen geven, bijvoorbeeld door tussentijds een online toets af te nemen of door essays online van feedback te voorzien. Het andere deel van dit thema is het bijhouden van de prestaties van studenten online, om in te kunnen laten grijpen door een studieadviseur wanneer dit significant achteruit gaat.

De kaders voor beide thema’s zijn nu opgesteld, waar nog aan te stellen projectgroepen het komende jaar mee aan de slag kunnen. Gelukkig hebben we de toezegging kunnen verkrijgen dat deze kaders flexibel zijn, net als de financiële verdeling over de projecten. De projectgroepen kunnen in samenspraak met bijvoorbeeld faculteiten de beste invulling van deze goedgekeurde kaders vinden in 2018.