Under Pressure: de mentale gezondheid van studenten

door | apr 11, 2018 | Opinie | 0 Reacties

Het beeld dat de afgelopen weken in de media is geschetst over het welzijn van studenten is schrijnend en, helaas, de waarheid. Onze maatschappij eist veel van studenten en dat kan teveel worden. Dit is geen teken van individuele zwakte maar een teken dat we ons meer bewust moeten zijn van hedendaagse gevaren voor mentale gezondheid. Naast het creëren van bewustzijn moet er ook daadwerkelijk actie ondernomen worden om stress te reduceren, zowel vanuit de student als vanuit de universiteit.

Wij zijn blij dat we als Lijst Calimero hier de opzet toe hebben kunnen leveren. Afgelopen augustus heeft onze vorige fractie het College van Bestuur gevraagd om een campagne op te zetten voor mentale gezondheid onder studenten. Inmiddels is dit grotendeels uitgewerkt en kunnen we aankomende dinsdag, woensdag en donderdag een voorproefje tegemoet zien in een pilot van de RUG wellbeing week, waarin studenten bewuster worden gemaakt van de problematiek rondom stress maar ook naar activiteiten kunnen gaan waar zij om kunnen leren gaan met stress. We vinden dit een mooie en erg belangrijke ontwikkeling.

De visie en daarmee ook focus van Lijst Calimero ligt op de kwaliteit van het onderwijs. Dat beperkt zich echter volgens ons niet tot de feitelijke inhoud van je studieprogramma. Ook de vormgeving van je studie en de context waarin je studeert zijn van belang. Die context is de laatste jaren sterk veranderd. Snel studeren om de kosten te drukken, maar toch ondertussen een goed cv willen opbouwen: dat is nogal wat, gecombineerd met op jezelf wonen en een sociaal leven onderhouden. De universiteit doet er goed aan om dit te erkennen en hierop in te spelen.

Wij zijn dan ook blij om te zien dat er een landelijk actieplan is geschreven vanuit het Interstedelijk Studenten Overleg, in samenwerking met verschillende onderwijsinstituten en studentenartsen. Ook een afvaardiging van Lijst Calimero heeft hierover mee gepraat. Het actieplan vraagt aan de overheid en aan onderwijsinstellingen om stappen te zetten voor een beter welzijn van studenten. Dat het onderwerp serieus wordt genomen biedt hopelijk al verlichting voor extreem gestresste studenten. Je bent niet alleen, meer mensen lopen hier tegenaan, zo luidt de boodschap. In het kort bevat het actieplan vijf pijlers waar een universiteit naar zou moeten kijken: meer bewustzijn van mentale problematiek, meer sociale academische binding en een veilig studieklimaat, meer preventie, deskundigheidsbevordering van studiebegeleiding en meer en beter afgestemd hulpaanbod.

Met de door ons geïnitieerde campagne wordt er een grote stap gezet in het realiseren van de eerste pijler van het actieplan. We zullen volgende week in de universiteitsraad aan het College van Bestuur vragen of zij het nationale actieplan op de RUG willen implementeren. We hopen dat zij het thema overdragen aan hun opvolgers en dat het een inbedding vindt in het beleid van de RUG. Daarnaast bekijken we hoe druk de pilot wordt bezocht. Als blijkt dat er veel studenten de pilot bezoeken, dan hebben we, naast het actieplan, nog een reden om te pleiten voor meer studentenpsychologen.