Faculteiten mogen meebeslissen over de kwaliteitsafspraken

door | sep 13, 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Het College van Bestuur heeft toegezegd op zeer korte termijn alle faculteiten te benaderen met het verzoek om na te denken over de invulling van de kwaliteitsafspraken. In de kwaliteitsafspraken is vastgelegd hoe universiteiten en hogescholen geld mogen investeren dat vrijkomt, doordat in 2015 de basisbeurs voor studenten is omgezet in het leenstelsel. Vanaf komend jaar krijgt ook de RUG jaarlijks extra geld om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om grote bedragen: in 2019 mag de universiteit zo’n 7,7 miljoen euro verdelen. Dit bedrag loopt elk jaar op, tot 22,3 miljoen euro in 2024. Echter, dit geld krijgt de universiteit alleen als de NVAO, de organisatie die verantwoordelijk is voor de accreditatie van universiteiten en bijbehorende opleidingen, de plannen van de RUG goed genoeg vindt. Het is dus van groot belang dat er goede plannen voor de investering van dit geld gemaakt worden.

In deze kwaliteitsafspraken staat dat het belangrijk is dat studenten en het personeel van de universiteit samen bepalen waar het geld naartoe gaat. Hiervoor zijn zes thema’s opgesteld, namelijk:

  • Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
  • onderwijsdifferentiatie (waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie);
  • verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit);
  • passende en goede onderwijsfaciliteiten;
  • meer en betere begeleiding van studenten;
  • studiesucces (inclusief doorstroom, toegankelijkheid, gelijke kansen).


De RUG moet in een of meerdere thema’s investeren en voor thema’s waarin niet geïnvesteerd wordt, moet ze beargumenteren waarom hierin geen investeringen nodig zijn. Lijst Calimero vindt dat de behoeftes van de verschillende faculteiten leidend moeten zijn bij de verdeling van dit geld. In het proces voor de verdeling ervan is de inbreng van de faculteiten dus ook van cruciaal belang. Door deze input van alle belanghebbenden centraal te verzamelen en aan de hand hiervan een verdeling op te stellen die aan de behoeften van de faculteiten tegemoetkomt, kan er gegarandeerd worden dat het onderwijs van iedere RUG-student verbetert.