Lijst Calimero over accreditatie studentenverenigingen

door | nov 1, 2016 | Nieuws, Opinie | 0 Reacties

Vanmiddag heeft het College van Bestuur van de RUG, samen met de Gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en studentenvereniging Vindicat bekendgemaakt dat er een commissie gaat komen die zal kijken naar de kritische zelfreflectie op de introductietijden. 

Lijst Calimero staat positief tegenover het oprichten van een onafhankelijke commissie, mede omdat de verenigingen in het voorstel zelf verantwoordelijk blijven voor hun eigen introductietijden. Wij blijven bij onze visie dat een cultuuromslag bij verenigingen niet van bovenaf kan worden opgelegd, maar uit de verenigingen zelf moet komen. 

Om deze reden zijn wij kritisch over een extra voorwaarde voor toegang tot het profileringsfonds. De kritische zelfevaluatie als voorwaarde stellen voor het krijgen van een beurs is een financiële prikkel die niet bijdraagt aan de constructieve samenwerking tussen de universiteit en de verenigingen. 

Uiteindelijk is het de bedoeling van de commissie dat er ook soortgelijke afspraken met andere verenigingen gemaakt gaan worden. Wij vinden het belangrijk dat verenigingen bij dergelijke afspraken altijd volledige verantwoordelijkheid behouden.

http://www.rug.nl/news/2016/10/rug-hanze-en-vindicat-nemen-maatregelen-tegen-excessen