Lijst Calimero pleit voor versterking opleidingscommissies

door | nov 9, 2016 | Nieuws | 0 Reacties

Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een notitie om de opleidingscommissies RUG-breed te versterken. Per 1 januari 2017 gaat de Wet Versterking bestuurskracht (WVb) in. Dit is een Wijzigingswet op de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), waarin alle rechten en plichten van de medezeggenschap zijn vastgelegd. De WVb heeft vooral betrekking op opleidingscommissies (OC’s). OC’s worden door de WVb officiële medezeggenschapsorganen met instemmingsrecht op opleidingspecifieke delen van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren moeten OC’s professioneel en goed georganiseerd zijn. De verschillen tussen opleidingscommissies op verschillende faculteiten maar ook binnen faculteiten zijn groot.

Uit gesprekken met betrokken personen op verschillende faculteiten is gebleken dat er nog veel winst te behalen valt voor opleidingscommissies. In onze notitie doen we daarom een heel aantal voorstellen. Deze voorstellen schetsen een centraal kader, dit kader moet vervolgens door de faculteiten worden ingevuld. Allereerst vinden we het belangrijk dat er goede en duidelijke overdrachtsdocumenten komen op alle faculteiten. Ten tweede moeten opleidingscommissies recht hebben op verschillende trainingen. Bovendien moeten OC’s beter bereikbaar worden. Dit door een apart medezeggenschapstabje op nestor te creëren en OC’s hun eigen mailadres te laten beheren. Ook stellen we een centraal kader voor de selectie en controle van OC-leden. De rest van de voorstellen en de concrete uitwerking van de voorstellen is te lezen in onze notitie, die op de site te vinden is. Met al deze voorstellen hopen we de opleidingscommissie een stevige positie te geven binnen de medezeggenschap, die past bij hun vernieuwde rol als vastgelegd door de WVb.

Afgelopen week publiceerde het Interstedelijk Student Overleg (ISO) een document met daarin handvatten voor de regelementen van opleidingscommissies. Dit document is een goede aanvulling op onze notitie en kan hier gevonden worden: http://www.iso.nl/nieuws/iso-lanceert-handvatten-voor-reglementen-opleidingscommissies/

Opleidingscommissies zijn het medezeggenschapsorgaan dat het meest dichtbij de opleiding staat en daarom zeer belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs van een opleiding te waarborgen. Excellent onderwijs en een waardevol diploma zijn voor iedere student van belang en daarom hopen wij als Lijst Calimero met deze notitie bij te dragen aan verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan de RUG.

Lees hier de hele notitie.