Een update over huisvesting internationale studenten

door | mrt 29, 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Vanochtend in de universiteitsraad maakte het College van Bestuur bekend dat het concrete maatregelen neemt om het kamertekort voor internationale studenten op te lossen. Afgelopen november stuurden wij samen met ESN Groningen en de Groninger Studentenbond een brandbrief naar de Universiteit, de Gemeente Groningen en SSH. In de brief besteedden we aandacht aan de vele problemen waar internationale studenten tegenaan lopen. Het College heeft ons bijgepraat over welke maatregelen worden genomen om tekorten voor komend jaar en de jaren daarop te voorkomen.

1. Er is een projectmanager aangesteld om dit probleem aan te pakken
De universiteit, de Gemeente, de Hanzehogeschool en het UMCG hebben een projectmanager aangesteld die de problemen gaat analyseren aan aanpakken.

2. De projectmanager heeft een budget om  500 extra kamer voor internationale studenten te realiseren
Deze kamers zouden komend jaar beschikbaar moeten zijn voor internationale studenten.

3. Er komt opvang beschikbaar
Hier kunnen studenten voor korte tijd verblijven, zodat ze een kamer kunnen vinden zonder dakloos te worden.

4. Een langetermijnplan voor de jaren 2018 tot 2025 zal worden opgesteld
Een langetermijnvisie is nodig om dit probleem structureel op te lossen.

5. Er wordt een digitaal platform ingesteld waarbij verhuurders, studenten en docenten elkaar en goede huisvesting kunnen vinden
Dit platform werkt al succesvol in Maastricht, waar 10.000 kamers al zijn verhuurd via dit systeem. Dit systeem wordt geïntegreerd op de website athomeingroningen.com, waar meer informatie over huisvesting in Groningen gevonden kan worden.

 

Dit zijn vijf stappen in de goede richting en, ook al blijven we kritisch richting alle spelers in dit dossier, zijn we blij dat er nu concrete maatregelen worden genomen om internationale studenten in Groningen een warmer welkom te bieden.